Home » Nieuws » Vignet Meiinoar Meidwaan  

Nieuws

Vignet Meiinoar Meidwaan

26 maart 2018 om 08:58

 

Dinsdag 20 maart heeft familiebedrijf Tuincentrum Burgum het Vignet Meiinoar Meidwaan in ontvangst genomen. Het vignet werd uitgereikt door wethouder Ellen Bruins Slot als blijk van waardering voor hun inzet en betrokkenheid.
Tuincentrum Burgum weet zich al geruime tijd te onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap een werkplek te bieden. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzameoplossing voor deze werkzoekenden. De bemiddeling en coaching is vanuit het Werkgeversteam van de gemeente verzorgt. Eric Douma en Jouke Douma hebben het vignet in ontvangst genomen en ervaren het als vanzelfsprekend om mensen met een beperking een werkplek te bieden; “Eins soe elk bedriuw minsken mei in arbeidsbeheining in wurkplak biede matte. Us heit hat dot oltiet ol dien”.